Ağır metal analizörü HM5000
Ağır metal analizörü HM5000
İşlem Ölçüm Teknikleri:Kare dalga, diferansiyel nabız,lineer süpürme,voltametri.
Çalışma sıcaklığı: 00C ile+700C
Çalışma elektrotları 3mm camsı karbon disk
Sayaç(yardımcı)elektrot Platin folyo
Referans elektrot Gümüş/gümüş klorür çift kavşak
Tepe yüksekliği hesaplama Taban çizgisi çıkarma,standart ekleme, kalibasyon eğrisi,lineer regresyon/tablo hesaplama.
Kullanıcı arayüzü USBden bilgisayara aktararak veya kablosuz bağlantı aracılığıyla kullanılabilir.
Onaylar CE confotmity
Güç 12-15 DC , 1.5A , 2.1mm DC jakı (isteğe bağlı pil kaynağı)
Malzeeme enstrüman boyutlar : 370mm(L)x 200mm(G)x 210mm (D); net ağırlık 3.5kgParametreler   Tespit Alt Sınır (ppb) DSÖ Kılavuz Değerleri
Antimon Sb 10 <20
Arsenik(III) As(III) 5 <10
Arsenik(total) As(total) 10 <10
Bizmut Bi 10 N/A
Kadmiyum Cd 3 <3
Krom Cr(VI) 50 <50
Kobalt Co 20 N/A
Bakır Cu 5 <2000
Altın Au 10 N/A
Kurşun Pb 5 <10
Mangan Mn 5 <100
Civa Hg 5 <6
Nikel Ni 10 <70
Selenyum Se 5 <40
Talyum Tl 5 N/A
Kalay Sn 10 N/A
Çinko Zn 5 <4000
 
Paylaş