milli q direct 8,16
milli q direct 8,16

 ÜRETİLEN TİP1 SU KALİTESİ

 
Parametre Değer&Birim
Rezistive* 18.2Mohm.cm@250C
TOC** <5 ppb (µg/L)
Bakteri*** <0.1(*) kob/ml
Pirojen (Endotoksin)**** <0.0001EU/ml(pirojen içermez)
RNaz**** <0.01ng/ml(RNaz içermez)
DNaz**** <4pg/µL (DNaz içermez)

* Rezistive değeri 250C sıcaklıkta dengelenerek veya USP gerekliliklerine uyumlu olarak gösterilmektedir.
**Üretilen suyun kalitesi, beslenme suyunun şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.
***Milipak®Express 40veya BioPak® son filtreler kullanılarak elde edilen sonuçlardır.
****BioPak son filtre ile elde edilen sonuçlarıdır.

TİP1 SU TEMİNİ

Parametre Değer&Birim
Manuel su temin debisi 50ve 2000mL/dak. arasında ayarlanabilir
Otomatik su temin debisi 100mL,sonra 250mL'den 5L'yekadar 250mL artışla, 5L'den 60L'ye 1artışla
Volumetrik su temin doğruluğu 250mL ve 60Larası hacimler için +%3
Volumetrik dispense dispersiyonu 250mL ve 60L arası hacimler için CV<%3


TİP3 SU KALİTESİ
Parametre Değer&Birim
İyonlardan arındırma Yeni RO kartuşuyla %97-%98
Organiklerden arındırma MA>200 Dalton için> %99
Partiküllerden ve bakteriden arındırma >%99

TİP3 SU ÜRETİMİ VE TEMİNİ

Parametre Değer&Birim
Su üretim debisi 8L/saat(milliQ-direct8)
16L/saat(milliQ-direct16)
Su temin debisi Direct cihazdaki musluktan:2.5L/Dak'ya kadar
İsteğe bağlı olarak kullanılan bir pompadan:
1bar basınçta 15L/dak.'ya kadar

AVANTAJLAR
 1. Şebeke suyundan direckt olarak Tip3 (saf) ve Tip1(ultra saf)su
 2. Optimum su üetimi
 3. Tip1 su temini kolaylığı
 4. özel tasarlanmış son filreler ile uygulamaya özel su kalitesi
 5. 2L/dk.'ya kadar debiyle Tip1 suyu otomatik veya manuel sağlama
 6. Su temininde isteğe bağlı Q-POD(dağıtıcı) kullanabilme opsiyonu
 7. Kullanıcı dostu grafik ekran arayüzü
 8. Daha az ve kolay bakım
 9. Laboratuvara göre kurulum seçenekleri ile tezgah altına veya duvara monte edilebime
 10. cGMP ve GLP gibi valide edilmiş ortamların gereksinimleriyle uyumlu oolarak tam kalifikasyon desteği
UYGULAMALAR
 1. Kromotografi:HPLC, UPLC,LC-MS VE GC
 2. Elementel analiz:AA,GFAA,ICP-MS,ICP-OES VE ILC
 3. Doku kültürü
 4. Moleküler biyoloji ve biyokimya:PCR,DNA sekanslama,DNA mikroarray,elektroforez ve blotlama
 5. pH ölçümü ve Kjeldahl testi gibi ppm seviyesinde veya daha üzerinde hassaslıkta olan analitik teknikler
 6. Kimyasal sentez:reaktif hazırlama
 7. Histooji için boyama solüsyonlarının hazırlanması
 8. Cam malzeme yıkama için bulaşık makinası ve otoklav gibi cihazları besle
Paylaş